Vào khoảng những năm 1970s - 80s mô hình 3D có thông số (parametric modeling) được phát triển tập trung trong các ngành chế tạo cơ khí và hàng không. Trong những năm đó, ngành xây dựng cũng có những cải tiến cùng với cuộc cách mạng máy tính. Với sự xuất hiện của máy tính, công nghệ hỗ trợ thiết kế bằng máy tính có tên là CAD (được viết tắt từ Computer Aid Design) đã ra đời và phát triển trong thời gian dài cho đến tận nay. Nhưng theo phương thức này, sản phẩm của thiết kế là tập hợp của những bản vẽ riêng lẻ và còn nhiều nhược điểm như là:

• Các hình chiếu thẳng góc trên bản vẽ giấy chỉ mang tính quy ước với mục đích chuyển giao thông tin và được tạo lập một một cách riêng lẻ.
• Nội dung mỗi thông tin là một tập hợp các đường nét và chữ. Giữa chúng cũng chỉ có mối liên hệ quy ước.
• Các thông tin cần phải đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ một đồ án.

Với các đặc điểm trên, cần phải có một cơ chế kiểm soát sự nhất quán của thông tin. Tuy nhiên, mỗi thông tin là một thành phần riêng biệt và rất khó khăn để đưa ra một hệ thống kiểm soát đồng bộ. Với cách sản sinh thông tin như vậy, tính chất nhất quán không thể đảm bảo. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho hồ sơ thiết kế gây ra quá nhiều sai sót đến mức không thể quản lý được.
 
 
Những năm cuối thập kỷ 90, sự phát triển của khoa học máy tính và ứng dụng mạnh mẽ của mô hình 3D có thông số thúc đẩy công nghệ xây dựng bước sang giai đoạn mới chuyển đổi mạnh mẽ sang công nghệ mới: sử dụng mô hình 3D chứa các thông tin hình học và phi hình học cho từng các cấu kiện nhằm khai thác triệt để các tính năng: trao đổi thông tin dự án, tính toán khối lượng, tiến độ, phân tích năng lượng …
 
BIM đã ra đời và khắc phục được các nhược điểm của công nghệ CAD. Đồng thời mang theo nhiều lợi ích to lớn khác không chỉ đối với khâu thiết kế. BIM là viết tắt của cụm từ Building Information Model, là mô hình công trình được gán thông tin. Không những khắc phục được tính đồng nhất của dữ liệu, công nghệ này còn mang lại hiệu quả hơn khi tạo ra được môi trường làm việc có sự liên kết chặc giữa các bên và các công đoạn có liên quan.
 
 
BIM đưa ra tiến trình dựng hình công trình theo thực tế bằng mô hình ba chiều trước, sau đó tự động trích xuất các mặt cắt và hình chiếu, phục vụ lập hồ sơ bản vẽ và công tác trình nộp, phê duyệt. Bên cạnh đó còn có thể đính kèm nhiều dạng thông tin khác nhau lên mô hình phục vụ nhiều công tác khác nhau trong nhiều giai đoạn khác nhau. Bằng cách này, hồ sơ bản vẽ đồng nhất, thiết kế và khối lượng chính xác. Vừa đảm bảo hồ sơ trình nộp còn cung cấp thêm mô hình về dự án trực quan dễ hình dung. Ngoài ra, còn có khả năng lường trước các xung đột hoặc các rủi ro gặp phải khi triển khai thi công giúp tiết kiệm chi phí cũng như tăng thời gian hoàn thành dự án.
 
BIM là bộ các quy tắc và quy trình thực hiện, theo đó có rất nhiều giải pháp phần mềm khác nhau phục vụ cho các công tác liên quan đến dự án. BIM tạo ra tiền đề để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm ở hầu hết các công đoạn của dự án. Trong một phần mềm theo khuynh hướng BIM, các thông số của công trình được lưu giữ trong một mô hình duy nhất thay vì lưu giữ tại nhiều nơi như trong từng bản vẽ, các bản tính, thuyết minh... Mô hình này sẽ thể hiện các thông tin theo yêu cầu của người khai thác mô hình. Giải pháp BIM sẽ giúp các bên liên quan dự án cùng nắm bắt và lưu trữ thông tin cho mục đích tái sử dụng. BIM được sử dụng trong tất cả các khâu của dự án và các thành phần liên quan đến dự án. Đặc điểm công nghệ này giúp đồng nhất dữ liệu và tái sử dụng các thông tin một cách hiệu quả. Đồng thời tăng tính gắn kết giữa các bên tham gia dự án.